shifen__taiwan-1

Đài Loan có những ngày lễ tết nào?

Mỗi đất nước đều có một nét riêng, riêng về tài nguyên khoáng sản, riêng về con người, riêng về phong tục tập quán,… Mỗi nét riêng đều mang lại…